Видавнича діяльність

Співробітники медико-психологічного центру брали участь в організації та проведенні науково-практичних конференцій:

  • Науково-теоретичний семінар "Індивідуальна психологія: становлення і розвиток" , Чернівці, 25 вересня 2004 р.
  • Науково-практична конференція з міжнародною участю "Психосоматичні розлади. Психотерапія", Чернівці, 30 вересня - 1 жовтня 2005 р.
  • Науково-практична конференція з міжнародною участю "Сучасні аспекти лікування психічних розладів", Чернівці, 25–26 жовтня 2007 р. Фотозвіт

Результатом плідної співпраці з психіатричною клінікою кантону Тургау м. Мюнстерлінген (Швейцарська конфедерація) в галузі підготовки студентів спеціальності «сестринська справа» стали переклад та видання навчального посібника «Шизофренія» авторства заступника директора з догляду за хворими психіатричної клініки м.Мюнстерлінген Маргріт Шох. З любязного дозволу автора розміщуємо посібник у вільному доступі. Сподіваємось посібник стане у нагоді не лише майбутнім медичним сестрам, а й лікарям, психологам, педагогам.