Абітурієнту

Для того, щоб зорієнтуватись у світі професій, і віднайти свою персональну «нішу», варто ознайомитись з кількома класифікаціями – це часто допомагає систематизувати й конкретизувати свої уявлення.

Залежно від предмету праці всі професії поділяються на п'ять типів.

"Людина - природа"

Професії: насіннєзнавець, майстер-тваринник, зоотехнік, агроном, кінолог, лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу тощо.

Серед професій типу "людина - природа" можна виділити професії, предмет праці яких: рослинні організми, тваринні організми, мікроорганізми.

Це професії, пов'язані з сільським господарством, харчовою промисловістю, медициною і науковими дослідженнями (біологія, географія). Певний інтерес до природи (не основний) повинні мати психолог, менеджер з туризму і готельного бізнесу.

Наведений поділ не означає, що праця людини спрямована тільки на згадані вище предмети. Рослинники, наприклад, працюють у колективі, використовують різноманітну техніку, займаються питаннями економічної оцінки своєї праці. Але все таки головний предмет уваги і турбот рослинників - рослини та їх середовище існування. При виборі професії цього типу важливо розібратися, як саме ви ставитеся до природи: як до місця для відпочинку чи як до майстерні, де ви збираєтеся віддавати всі сили виробництву.

Особливість біологічних об'єктів праці полягає в тому, що вони складні, мінливі (за своїми внутрішніми законами), нестандартні. І рослини, і тварини, і мікроорганізми живуть, ростуть, розвиваються, а також хворіють, гинуть. Працівникові потрібно не просто дуже багато знати про живі організми, але передбачати можливі зміни у них, які часом незворотні. Від людини вимагається ініціатива та самостійність у вирішенні конкретних трудових завдань, дбайливість і обачність.

"Людина - техніка"

Головний, провідний предмет праці - технічні об'єкти (машини, механізми), матеріали, види енергії.

Професії: прохідник, столяр, технік-металург, інженер-механік, архітектор, електромонтажник, радіомеханік, будівельник, складальник комп'ютерів, спеціаліст з телекомунікацій тощо.

Праця робітників тут спрямована не тільки на техніку, але і на провідний предмет професійної уваги - область технічних об'єктів та їх властивостей.

Серед професій типу "людина - техніка" можна виділити:

· професії із добування, обробки ґрунтів, гірських порід;

· професії з обробки і використання неметалічних промислових матеріалів, виробів, напівфабрикатів;

· професії з виробництва і обробки металу, механічного складання, монтажу машин, приладів;

· професії з ремонту, налаштування, обслуговування технологічних машин, установок, транспортних засобів;

· професії з монтажу, ремонту будівель, споруд, конструкцій;

· професії зі складання, монтажу електрообладнання, приладів, апаратів;

· професії з ремонту, налаштування, обслуговування електрообладнання, приладів, апаратів;

· професії, пов'язані із застосуванням підйомних, транспортних засобів, керування ними;

· професії із переробки продуктів сільського господарства.

При обробці, перетворенні, переміщенні чи оцінці технічних об'єктів від працівника вимагаються точність, визначеність дій. Оскільки технічні об'єкти практично завжди створюються самою людиною, в світі техніки є особливо широкі можливості для новаторства, винахідництва, технічної творчості. Разом з творчим підходом до справи в області техніки від людини вимагається висока виконавча дисципліна.

"Людина - людина"

Головний, провідний предмет праці - люди.

Професії: лікар, учитель, психолог, перукар, екскурсовод, менеджер, керівник художнього колективу тощо.

Серед цього типу професій можна виділити:

· професії, пов'язані з навчанням і вихованням людей, організацією дитячих колективів;

· професії, пов'язані з управлінням виробництвом, керівництвом людьми, колективами;

· професії, пов'язані з побутовим, торговим обслуговуванням;

· професії, пов'язані з інформаційним обслуговуванням;

· професії, пов'язані з інформаційно-художнім обслуговуванням людей та керівництвом художніми колективами;

· професії, пов'язані з медичним обслуговуванням.

Для успішної роботи за професіями цього типу потрібно навчитися встановлювати і підтримувати контакти з людьми, розуміти людей, розбиратися у їхніх особливостях, а також опанувати знання у відповідній області виробництва, науки, мистецтва.

Короткий перелік якостей, які дуже важливі в роботі:

· стійкий гарний настрій у процесі роботи з людьми;

· потреба в спілкуванні;

· здатність розуміти наміри, помисли, настрої людей;

· уміння швидко розбиратися у взаєминах людей;

· уміння знаходити спільну мову з різними людьми.

"Людина - знакові системи"

Головний, провідний предмет праці - умовні знаки, цифри, коди, природні чи штучні мови.

Професії: перекладач, кресляр, інженер, топограф, секретар-друкарка, програміст тощо.

Серед професій типу "людина - знакові системи" є:

· професії, пов'язані з оформленням документів, діловодством, аналізом текстів чи їх перетворенням, перекодуванням;

· професії, предметом праці в яких є числа, кількісні співвідношення;

· професії, пов'язані з обробкою інформації у вигляді системи умовних знаків, схематичних зображень об'єктів.

Щоб успішно працювати за професією, потрібні особливі здібності подумки занурюватися у світ, здавалося б, сухих позначень, відволікатися від власне предметних властивостей довколишнього світу і зосереджуватися на відомостях, які несуть у собі ті чи інші знаки. При обробці інформації у вигляді умовних знаків виникають завдання контролю, перевірки, обліку, обробки відомостей, а також створення нових знаків, знакових систем.

"Людина - художній образ"

Головний, провідний предмет праці - художній образ, способи його створення.

Професії: артист, художник, музикант, дизайнер, різьбяр по каменю, літературний працівник.

Професії типу "людина - художній образ" включають:

· професії, пов'язані з образотворчою діяльністю;

· професії, пов'язані з музичною діяльністю;

· професії, пов'язані з літературно-художньою діяльністю;

· професії, пов'язані з акторсько-сценічною діяльністю.

Одна з особливостей професій типу "людина - художній образ" полягає в тому, що значна частина трудових витрат залишається прихованою від стороннього спостерігача. Більше того, нерідко докладаються спеціальні зусилля для створення ефекту легкості, невимушеності кінцевого результату праці.

За умовами праці виділяють чотири групи професій:

· Праця в умовах звичайного (побутового) мікроклімату (бухгалтер, інженер, програміст, секретар-референт).

· Праця з перебуванням на відкритому повітрі з різкими перепадами температури, вологості (будівельник, пожежник, рільник, агроном).

· Праця у незвичних умовах: під землею, під водою, на висоті, в повітрі, в гарячих цехах, в цехах з неминучою виробничою шкідливістю (льотчик, шахтар, водолаз, апаратник).

· Праця з підвищеною моральною відповідальністю за здоров'я, життя людей, за великі суспільні, матеріальні цінності (вчитель, лікар, інженер з техніки безпеки, аудитор).

Залежно від засобів праці професії також поділяють на чотири групи:

· Професії, пов'язані з використанням ручної праці (столяр, монтажник радіоапаратури, ювелір, музикант, хірург).

· Професії, пов'язані з використанням машин з ручним керуванням (токар, водій, машиніст, оператор зв'язку).

· Професії, пов'язані з використанням напівавтоматів, автоматів, автоматичних ліній, робототехнічних комплексів (сталевар, друкар, апаратник, диспетчер енергосистеми).

· Професії, пов'язані з використанням функціональних засобів, знарядь праці (викладач, актор, диригент, режисер, спортсмен).

Залежно від мети праці можна виділити три класи професій:

· Гностичні: розпізнати, розрізнити, оцінити, перевірити (санітарний лікар, літературний критик, контролер, товарознавець, експерт, слідчий).

· Перетворюючі: обробити, перемістити, організувати, перетворити (водій, живописець, викладач, паркетник, слюсар, кравець).

· Дослідницькі: винайти, вигадати, знайти новий варіант, сконструювати (закрійник, розмітник, селекціонер, художник-оформлювач).

Сучасний світ професій є дуже різноманітним і динамічним, професії постійно видозмінюються, переплітаються, відгалужуються одна від одної і об’єднуються у нове ціле. Тому запропоновані класифікації слід сприймати винятково як орієнтир, який допоможе краще розібратись, який вид діяльності підходить тобі найбільше з огляду на коло інтересів та наявні здібності, а також досвід і отриману професійну підготовку.

Не менш важливим є чітке усвідомлення та розуміння конкретної галузі, сфери діяльності та спеціалізації, у якій ти як фахівець бажаєш працювати. Адже навіть на одному підприємстві та сама спеціальність може набувати різного застосування.

http://prof.osvita.org.ua/uk/determine/testing/6/index.html

http://prof.osvita.org.ua/uk/determine/testing/7/index.html