Плейбек-театр

Особлива форма психологічної допомоги – плейбек-театр «ЛУНА», який засновано в 2014 році на базі медико-психологічного центру БДМУ зі студентів університету, є місцем імпровізації та спонтанного розігрування щойно почутої історії, яке в світовому досвіді використовується для створення форуму-обміну різноманітним досвідом окремої людини або групи осіб. Функціонування постійнодіючого плейбек-театру в медичному вищому навчальному закладі дозволяє працювати з проблемами адаптації студентів-медиків, розв’язанням внутрішньогрупових конфліктів, попередженням міжетнічних конфліктів в поліетнічній студентській спільноті, розвитку емпатійності, формування професійної та комунікативної компетентності майбутніх лікарів тощо. Використання плейбек-театру в рамках медичних навчальних програм може сприяти розвитку ступеню співчуття та розуміння студентів. Ранній клінічний досвід - у тому числі співчуття, розуміння впливу захворювання на пацієнтів, більша впевненість у спілкуванні з пацієнтами та розвиток комунікативних навичок є необхідною складовою не лише емоційного інтелекту медика, а й загалом частиною його професійної ідентичності. Зважаючи на високі стресові умови (великий обсяг інформації до щоденного опрацювання, високі вимоги медичної освіти, наявність ліцензійних іспитів КРОК тощо), в яких опиняються студенти медичних закладів, плейбек демонструє можливість зменшити певний тиск, а також забезпечити адаптивну рівновагу соціально-психологічної реальності студентів. Коли студенти діляться своїм досвідом, вони можуть почувати себе менш ізольованими та краще «впізнавати» ту чи іншу реакцію або почуття в інших. Окрім того, важливою функцією плейбек-театру є забезпечення життя студентської спільноти на основі взаємної поваги.

Сторінка плейбек-театру «Луна» у ФБ:

https://www.facebook.com/groups/380939845403330/