Завдання та функції

Медико-психологічний центр створений наказом по академії №01-о від 26.07.2004 р. як навчальний, консультативний та методичний підрозділ Буковинського державного медичного університету. Центр є навчальною та консультативною базою кафедр психології та соціології, нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка. У своїй роботі Центр керується Положенням про медико-психологічний центр БДМУ та іншими нормативними документами.

Метою діяльності Центру є психологічне забезпечення та підвищення ефективності навчального та наукового процесу, захист психічного здоров'я і соціального благополуччя усіх його учасників: студентів, викладачів, науковців та інших працівників університету, викладання дисциплін медико-психологічного та окремих дисциплін психологічного профілю студентам, лікарям-інтернам та лікарям-спеціалістам на етапі післядипломної освіти.

Основними завданнями центру є:

 1. Підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу, гуманізація стосунків у студентському та викладацькому колективах, сприяння повноцінному розвитку особистості студентів, створення умов для формування в них мотивації до самовиховання й саморозвитку, забезпечення індивідуального підходу до кожного учасника навчально-виховного процесу на основі вивчення його психолого-педагогічних особливостей, профілактика та корекція відхилень в інтелектуальному і психофізичному розвитку студентів, надання медико-психологічної допомоги студентам та співробітникам університету (індивідуальне консультування, психокорекція, розробка тренінгових програм, співпраця з наставниками груп тощо).
 2. Викладання студентам та лікарям-інтернам медико-психологічних та окремих психологічних дисциплін, забезпечення навчального процесу відповідно до державних стандартів освіти; організація та забезпечення виробничої практики студентів з медико-психологічних дисциплін та стажування лікарів-інтернів;
 3. Проведення організаційно-методичної роботи та підвищення кваліфікації лікарів, молодших медичних спеціалістів, психологів, педагогів та соціальних працівників з питань надання медико-психологічної допомоги населенню; забезпечення комплексної консультативної медико-психологічної допомоги населенню;


У відповідності до поставленої мети Центр здійснює такі функції:

 1. Надання консультативно-методичної допомоги всім учасникам навчально-виховного процесу з питань навчання, виховання та розвитку студентів; виконання конкретних дослідницьких завдань, які виникають в умовах роботи університету, окремих факультетів та кафедр, при розробці стратегічних рішень; здійснення комплексу медичних, психотерапевтичних, психокорекційних, тренінгових та консультативних заходів шляхом реалізації індивідуальних і групових програм;
 2. Надання організаційної і консультативної допомоги лікувально-профілактичним та освітнім установам регіону з впровадження в практику сучасних методів медико-психологічної допомоги;
 3. Проведення наукової, просвітницької та освітньої роботи серед населення, видання навчальної, наукової літератури та матеріалів у межах напрямків, передбачених завданнями Центру;
 4. Організація семінарів, конференцій, симпозіумів із проблем медико- психологічної допомоги.Форми та напрямки роботи:

 • психологічне консультування та психокорекція;
 • індивідуальна та групова психотерапія;
 • психологічна та патопсихологічна діагностика;
 • психологічна реабілітація;
 • профорієнтаційні консультації;
 • тренінгові та навчальні програми;
 • післядипломна освіта лікарів-психологів.