Школа лідерів

Навчально-практичний проект «Школа лідерів» БДМУ, заснований за ініціативою Студентської ради БДМУ. Школа лідерів направлена на виявлення особистісних якостей; розвиток самостійності окремого студента та студентської молоді загалом; знайомство з тайм-менеджментом; формування впевненості в собі та своїх діях, розвиток лідерських якостей; формування команди та вміння конструктивно функціонувати в ній; підготовку професійного лідера органів студентського самоврядування. Це допомога здобувачу освіти сформувати навички ефективного спілкування, лідерства і партнерства, а також активного і відповідального підходу до життя, що є значимими складовими професійної компетентності майбутнього конкурентоздатного лікаря/стоматолога/медичного психолога/фармацевта.